zaterdag 5 maart 2016

BeLUG lid #275 - Hans DemolVandaag hebben we in Meet BeLUG iemand die voor velen het `gezicht` van de club is op een Brick Mania, doordat deze persoon je kort na de binnenkomst zal vragen naar je postcode en hoe je op die BM bent terechtgekomen.
Today in Meet BeLUG we have someone that is for many the `face` of the club on a Brick Mania, because shortly after walking through the entrance he will ask you for your postal code and how you found out about that particular BM.


Hans is de `Public Relations Guy` van de club, en nu vertelt hij wat meer over zijn hobby, want nu is haat aan ons om vragen te stellen!
Hans is the 'Public Relations Guy' of the club, and niw he tells you some more about his hobby, because now it is our turn to question him!


Zo, wie is Hans?
So, who is Hans?

Hans Demol, lidnummer 275. Je vindt me op internet onder de naam HD_LEGO (die naam heb ik gekozen vóór ik wist dat het woord LEGO zò beschermd was. Ik zou tegenwoordig wel een andere naam kiezen, maar ik had ook geen zin om die achteraf nog te veranderen...). Alles wat ik maak dat enigszins relevant is komt op m'n flickr pagina terecht:
Hans Demol, membernumber 275.  You`ll find me on the internet under the name HD_LEGO (I`d chosen that name before I knew the word LEGO was so protected.  Nowadays I would have chosen another nickname, but I didn`t want to change it all afterwards...).

Everything I create which is more or less relevant, ends up on my Flickr page.

Wat is je intresse in Lego? 
What is your interest in Lego?

Ha! Dàt wordt geen kort antwoord... ;)
Ik vind het enerzijds leuk om een knappe set ineen te steken (de Modulars (zoals zovelen), de winterreeks, sommige Architecture-sets en bij uitbreiding ook andere exclusieve sets waar ik voeling mee heb). Werken aan een set kan heel rustgevend zijn.
Ha, that won`t be a short answer... ;)

On the one hand, I enjoy putting together a nice set (the Modulars (like so many), the winter series, some of the Architecture range and by extension some of the other exclusive sets which touch my buttons).  Working on a set can be very relaxing.


Anderzijds creëer ik zelf graag iets. Maar ik vind mezelf eerlijk gezegd niet zo'n goede bouwer. Onze club heeft er veel en veel betere... ;)
On the other hand, I love creating things.  Though in all honesty, I don`t consider myself that good a builder.  Our club has far better builders... ;)


Maar ik vind het wel leuk om iets te bouwen dat verband houdt met m'n andere hobby's of zaken die me nauw aan het hart liggen.
Even toelichten...
But I do enjoy to create something that is connected to my other hobbies or things that are close to me.

Let me enlighten you...

Een eerste reeks creaties zijn m'n Rock Song Titles. Dat zijn kleine creatietjes waarbij het aan de toeschouwer is om de titel van de uitgebeelde rock song te raden. Muziek is namelijk de enige hobby die constant aanwezig geweest is in m'n leven. Ik ga al sinds m'n dertiende naar concerten (allereerste was Queen!) en doe dat nog steeds à rato van 2-3 concerten per maand. Ik noem de AB in Brussel al eens lachend m'n tweede thuis  ;)
Met deze uitbeelding van titels van rock songs kon ik dus perfect twee hobby's combineren. Ik word echter een dagje ouder, sommigen zullen de gekozen songs dus als 'old school' ervaren  ;)
De hele reeks staat hier:
A first series of creations are my Rock Song Titles.  Those are small creations in which the audience has to guess the rock song shown through the build.  Music is my only hobby that has had a presence throughout my whole life.  I was attending concerts since the age of 13 (the first one was Queen!) and still do so averaging 2 - 3 concerts a month.  I like to call the AB in Brussels my second home ;)

With the creation of these rock song titles I can combine both my hobbies in harmony.  Considering I`m getting a day older, some songs will be seen as `old school` ;)

The whole series is on the link above.


Ik werk ook graag aan mozaïeken. Ook om dezelfde reden als het werken aan een set: dat is rustgevend. Eens je je mozaïek uitgewerkt hebt 'op papier' (je hebt het schema dat je vertelt welk blokje waar komt), hoef je alleen maar uit te voeren, met een lekker muziekje en/of een lekker drankje erbij ;)
Ook mijn mozaïeken liggen in m'n andere interesse-sferen: Never Too Old To Rock (alweer rockmuziek,  maar ook met Homer Simpson - ik zeg nooit neen tegen goeie animatie), Stylo van Gorillaz, een portret van m'n vader voor z'n tachtigste verjaardag of heel recent nog een 'Game & Watch' mozaïekje naar aanleiding van m'n hernieuwde interesse in deze archeologische stukjes Nintendo ;)
I also enjoy working on mosaics.  For the same reasons I like working on a set: it`s relaxing.  Once you have finished drawing the mosaic on paper (your schematic that tells you where to put which element), you just have to execute, with a nice music and a good drink ;-)

My mosaics are also influenced by my other spheres of interest: Never Too Old To Rock (again rock music, but with Homer Simpson - I never say no to a good animation), Stylo from Gorillaz, a portrait of my father for his eightiest birthday or very recently a 'Game & Watch' mosaic to show my renewed intrest in these archeological pieces of Nintendo ;)


Ik heb ook een aantal GBC-modules gemaakt. M'n kennis van Technic is beperkt, je zal dus geen ingenieuze systemen vinden bij mij. Maar ik vond het wel leuk om een paar GBC-modules te maken binnen een bepaald thema.
Persoonlijk vind ik m'n conversie van de 'Lion CHI tempel' uit Chima het meest geslaagd. Het geeft steeds veel voldoening om al die bewonderende blikken te zien (van groot en klein) rond een GBC-parcours op een evenement...
Korte filmpjes van ieder van m'n modules vind je hier: 
(Bij het GBC hoofdstukje mag ik zeker Maico Arts en Jean-Marc Nimal niet vergeten te bedanken voor hun aanmoedigingen. Voor ik aan m'n eerste module begon dacht ik echt niet dat ik dat zou kunnen...)
I also made a couple of GBC-modules.  My knowledge of Technic is limited, so you won`t find any ingenious devices with me.  But I did enjoy building a few GBC modules within certain themes.

Personally, I like my converting of the 'Lion CHI Temple' from the Chima range the most.  It does give a feel of satisfaction when you see those looks of awe (both small and large) around the GBC course on an event. Some short clips of my creations can be found in the link above.

(With this little piece about the GBC I must thank Maico Arts and Jean-Marc Nimal for their support.  Before I ever started my first module, I never thought I would be able to do it).


Verder gaat heel veel van m'n LEGO tijd naar BeLUG aangezien ik binnen het bestuur verantwoordelijk ben voor de communicatie (in de beide landstalen - de meeste mails en nieuwsbrieven die je de laatste jaren krijgt zijn van mijn hand). Dat is 'indirecte' LEGO tijd maar toch nog altijd LEGO tijd  ;)
Ik ben blij dat ik kan helpen bouwen aan deze club... Ik denk dat we het er met z'n allen over eens zijn dat het fijn is om bij een club van 'gelijkgestemden' te behoren...
Furthermore, a lot of my LEGO time goes towards BeLUG since I`m the responsible within the board for the communciation (in both official languages overhere - most of the mails and newsletters of the past years have been from my hand).  this is indirect LEGO time but still it`s LEGO time ;)

I`m glad I can help with the building of this club... I think we all can agree that it`s great to be part of a club of like-minded people...

Ik maak ook al graag eens wat foto's (de eekhoorn op de affiche van Brick Mania Wetteren 2016 b.v.) en heb een paar affiches ontworpen (die van Brick Mania Wetteren 2015 vond ik m'n meest geslaagde).
I also like doing some photography (the squirrel on the flyer for Brick Mania Wetteren 2016 for example) and have designed some flyers (I personally think the one for Brick Mania Wetteren 2016 was the best I made).


Tenslotte vermeld ik graag het Time Traveller club project (dat Maxim Illegems in het leven geroepen heeft). Hier ben ik grote fan van! Het heeft het grote voordeel dat ieder z'n eigen ding kan doen (in z'n eigen stijl, met z'n eigen middelen) maar dat het op een evenement allemaal samengebracht wordt tot een mooie 'club'-creatie. Er zouden meer dergelijke initiatieven mogen zijn!
Ook hier heb ik gekozen voor een vrij persoonlijke insteek: ik heb de vluchtelingencrisis (die begon in 2015) gekozen als 'tijdperk' omdat die mij alles behalve onberoerd laat...
Finally I like to mention the Time Traveller club project (which was brought to life by Maxim Illegems).  I`m a huge fan of this!  It has the huge benefit that everyone can do it`s own thing (in his own style, with his own resources) but that they are gathered together on an event into one large `club creation`.  There should be more of that kind of initiatives!Wat zijn je favoriete thema`s geweest over de jaren heen?
What have been your favorite theme`s over the years?

Eigenlijk geen. Als kind speelde ik gewoon met de blokjes waarmee m'n oudere zus en broer ook al gespeeld hadden (een doos bulk, dus). Er was geen sprake van sets, reeksen,...  Als volwassene heb ik geen uitgesproken voorkeur voor bepaalde klassieke thema's.
Actually none.  As a child I just played with the bricks which had been played with before by my older sister and brother (a box of bulk in other words).  There weren`t any sets, series,... as an adult I still haven`t gotten any prejudice for certain classic theme`s.


Heb je recentelijk nog toffe dingen aangeschaft?
Did you buy some nice things recently?

Buiten de dingen die gebruikelijk voor me zijn (modular buildings, seasonal setjes, architecture setjes) vond ik de Airjitzu Tempel een hele goeie aanwinst: supermooi gebouw, leuke build.
Apart from the things that are regular for me (modular buildings, seasonal sets, architecture sets) I thought the Airjitzu Temple a great addition: supernice building, great build.


Waar ben je uitzonderlijk trots op in je collectie?
Is there something you`re exceptionally proud of in your collection?

De set die ik kreeg bij mijn deelname aan de LEGO Inside Tour in 2014, genummerd én gesigneerd door de ontwerper.
The set I received with my participation at the LEGO Inside Tour in 2014, numbered and signed by the designer.

Heb je een `Holy Grail` set, en zo ja de welke?
Do you have a 'Holy Grail' set, and if so which one?

Neen.
No.

Wat zijn eventuele bouw- of verzamelplannen voor de nabije en verre toekomst?
What are the building- or collectingplans for the near and far future?

Ik wil nog een paar van die Game & Watch mozaïekjes maken zodat dat een reeks wordt.
Ben ook nog bezig aan een herwerking van een MOC naar een nieuwe Time Traveller module.
I want to create some more of those Game & watch mosaics in order to make a series out of it.  I`m also busy reworking a MOC into a new Time Traveller module.

Wat was je eerste Lego set?
What was your first Lego set?

Geen idee. Dat moet heel lang geleden zijn. Echt geen idee...
No idea.  That must have been a very long time ago.  Really no idea...

Heb je een Dark Ages periode gekend en hoe ben je eruit gekomen? 
Did you have a Dark Ages period and how do you came out of it?

Mijn Dark Ages hebben hééél lang geduurd... Ben er pas in 2010 uitgekomen op 43-jarige leeftijd. We waren op vakantie in de buurt van München en ik zag het wel zitten om eens naar LEGOLAND daar in de buurt gegaan. Daar heb ik dan ontdekt hoe enorm LEGO de laatste jaren geëvolueerd was en welke diverse mogelijkheden ermee zijn. Ik zag er ook mooie dozen staan (ik herinner mij de Green Grocer bijvoorbeeld), maar vond het zot dat mensen daar €150 voor gaven...  ;)
Vanaf dan is het allemaal heel snel gegaan...
My dark Ages have taken a loooooong time... I only emerged in 2010 at the tender age of 43.  We where on a holiday near Munich and I wanted to visit the LEGOLAND nearby.  that`s where I discovered how much LEGO had evolved over the past years, and what the possibilites where.  I also say some very nice sets there (like the Green Grocer), but thought it insane that people would pay 150 euro for that... ;)

From then on, it all went fast...


Bedankt Hans voor je bijdrage!
Thanks Hans for your contribution!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten